درباره گروه مهندسی کد الکترونیک

کد الکترونیک یک مجله تکنولوژی های نوین، هوش مصنوعی و برنامه نویسی است اینجا براتون از اخرین تحولات فناوری هوش مصنوعی خواهیم گفت از سیستم ها مبتنی بر هوش های ماشینی که ممکن است در آینده نزدیک زندکی بشر را تغییر دهند.